La Conselleria de Educació incrementa quasi un 40 % les beques universitàries

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat el programa de beques universitàries per al curs 2016-2017, que comptarà amb quasi un 40% més de fons econòmics que l’any anterior. Es tracta d’un programa que inclou huit tipus d’ajudes, entre les quals n’hi ha quatre que es convocaran per primera vegada, a més d’altres quatre de ja existents que es presenten com a novetats importants.

L’objectiu és igualar en oportunitats les persones per a estudiar a les universitats valencianes i el programa de beques que presentem incideix a pal·liar la repercussió de les taxes universitàries, per això invertim 4,8 milions d’euros només en baixar el cost de les taxes per a totes aquelles persones que no poden pagar-les”, ha comentat el conseller Marzà.

A més, s’estableix per primera vegada el criteri de la igualtat de gènere en les ajudes, en cas d’empat en la nota, s’atorgarà l’ajuda a l’alumne del sexe menys representat en la carrera sol·licitada. L’objectiu és afavorir un equilibri de gènere, tant a la universitat com, posteriorment, al món laboral.

De les huit modalitats d’ajudes preparades, quatre en són noves: les beques de No-abandonament, les de Formació a Distància, les de Formació en Idiomes i les beques Salari.

Beques Salari de fins a 600 € mensuals

Les Beques Salari estan pensades per a l’alumnat que iniciarà per primera vegada els seus estudis universitaris el curs 2016-2017. Estan destinades a alumnat amb famílies que no poden fer front a les despeses derivades dels seus estudis universitaris. L’objectiu és evitar l’autoexclusió i garantir que els estudiants que inicien els estudis puguen acabar la seua formació universitària amb un salari destinat a formar-se. D’aquesta manera, l’alumnat pot col·laborar amb la seua família aportant un sou proper al salari mínim interprofessional de fins a 600 euros durant els quatre anys de formació, sempre que superen acadèmicament els cursos. En aquestes ajudes es flexibilitzen els requisits, ja que el llindar de renda que s’estableix per a famílies de quatre membres és de fins a 18.000 € i la nota mínima exigida, tant per accedir com per a renovar, és d’un 5. Per a aquestes beques hi ha consignats 5 milions d’euros i s’estima que els beneficiaris poden arribar al miler fins esgotar l’import.

Beques per a incrementar la competència lingüística en llengües estrangeres

S’estableix una nova beca de Formació en Idiomes. S’introdueix una nova modalitat de beques de formació d’idiomes, amb l’objectiu que el alumnat assolisquen un nivell B1 o superior en una llengua estrangera i puguen augmentar la seua capacitat d’inserció laboral. Es tracta d’una iniciativa que es realitzarà en col·laboració amb els centres d’idiomes de les universitats públiques valencianes. L’import total és de 1.413.000 €, cofinançats, al 50% pel Fons Social Europeu. Les ajudes individuals seran de fins a 600 €, si s’obté la certificació per superar l’examen. En cas contrari, l’ajuda serà de 300 €.

D’altra banda, l’import dedicat a les beques Erasmus augmenta un 100% fins a doblar la quantitat del curs anterior i passarà a ser de 600.000 €. També s’augmenta la dotació econòmica segons la destinació, en alguns casos fins a un 250%. Així, la dotació per al grup 1 de països passa a ser de 120 € a 300 €; el grup 2 de 100 € a 250 €; i el grup 3 de 80 € a 150 €. A més, s’augmenta l’import de les ajudes respecte a la durada de l’estada, que arriba fins als nou mesos.

Beques de Formació a Distància

Aquestes beques tenen com a objectiu la conciliació familiar i la promoció laboral. Consisteixen en l’exempció de taxes per als beneficiats. S’hi dediquen 100.000 € a formació universitària a distància impartida en col·laboració amb la UNED de la Comunitat Valenciana.

Beques de No-abandonament

Seguint el gir social en la política d’ajudes, s’estableixen beques per evitar l’abandonament dels estudis, destinades a cobrir l’import de la tercera o successives matrícules fins a 18 crèdits. L’objectiu és compensar l’augment de les taxes a partir de la tercera matrícula i contribuir que l’alumnat amb dificultats econòmiques per acabar els seus estudis puga finalitzar-los. La dotació és de 150.000 €.

Beques complementàries del MECD i beques d’Estudis Universitaris

La modalitat de més dotació pressupostària és la dedicada a beques complementàries del Ministeri d’Educació, amb 11.400.000 €. S’exigeix ser becari del ministeri i la quantitat compensa la pujada de taxes dels últims anys fins aconseguir l’exempció total en primera matrícula, tant per a grau com per a màster.

Pel que fa a les beques d’estudis universitaris, tenen consignat un import de 3.000.000. €Com a novetat, es rebaixa a 5 la nota mínima i també es flexibilitza el criteri de renda que passa a ser un 12% més ampli que el del Ministeri d’Educació.

Subsidiàriament s’incorpora l’exempció de taxes per a segona matrícula, és a dir, que si sobren fons del pressupost assignat, aquestos es dedicaran a cobrir la segona matriculació.

Beques d’Excel·lència: estudis a l’estranger

Pel que fa a les beques d’Excel·lència acadèmica, passen d’un pressupost de 650.000 € a 1.000.000 €, que serà destinat als millors expedients de cada promoció i dels centres de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics, perquè puguen millorar la seua formació.

L’ajuda màxima serà de 3.000 € i per primera vegada s’obri la possibilitat que l’ajuda cobrisca la formació en centres privats i internacionals.