Diàlegs per la igualtat: la corresponsabilitat en les cures

Les cures són un treball essencial per al benestar de les persones i per al bon funcionament de la societat en el seu conjunt. Moltes vegades aquesta tasca queda invisibilitzada i mal remunerada, sobretot quan són les dones qui la porten a terme.

És precís que les empreses garantisquen condicions laborals dignes i la conciliació de la vida laboral i familiar. I els governs han de promoure polítiques públiques que fomenten l’equilibri entre les responsabilitats de les cures i la vida laboral.

T’esperem el dissabte per a parlar amb Aitana Mannion, Maica Felipe Sánchez, Sara Llobell Peralta i tractar d’aconseguir una societat més justa i igualitària juntes!