Pleno municipal de Tàrbena

tarbena

Informe des plenari del 4 de noviembre

1) En es plenari del 4 de noviembre s’han aprovat per unanimitat:

• Sa toponímia oficial de Tàrbena

• Sa firma d’un conveni (o contracte) per s’acollida d’animals perduts que van pes poble, específicament gats i gossos.

• Es pla d’Igualtat (renovació de s’anterior).Respecte d’aquest pla d’Igualtat hem insistit en que l’ajuntament s’ha de comprometre a no fer discriminacions. Concretament, a l’EMERGE de l’any passat, hi havia almenys dues dones amb capacitat de dirigir es treballs i l’alcalde va posar un home al front de sa quadrilla, perquè “era de sa seua confiança”.

L’alcalde ens ha assegurat que si es torna a presentar aquest cas, ho tornarà a fer igual, perquè ell nomena capataç a qui vol i que una d’aquestes dones “és una malfaenera” i que nosaltres “volien que fóra capataç només perquè és del PSOE”.

Queda clar que es pla d’Igualtat li importa un pepino a l’alcalde, que aquesta aprovació és paper mullat, només es presenta per quedar bé cara a la galeria i és pura propaganda.

2) Hem votat en contra de s’aprovació de s’operació a sa Caixa de Crèdit Provincial per sa compra de la Cooperativa. Ja vàrem explicar es motiu: teníem prop de 400.000 euros de la Diputació a fons perdut per poder fer compres, no calia empenyar es tarbeners (eres) per comprar la Cooperativa. Però l’alcalde preferix gastar aqueixos diners en fer camins (es de Sa Foia).

A nosaltres ens pareix una molt mala gestió des diners públics, perquè es camins tenen ses seues subvencions pròpies i sa compra de la Cooperativa haguera pogut eixir gratis.

3) Des del PSOE vàrem presentar una moció per proposar sa baixada de sou de l’alcalde, que se l’ha augmentat dos voltes aquesta legislatura. Trobem que cobra massa (més que ningun alcalde fins ara) comparat amb es rendiment tan baixet de sa seua gestió. Per exemple, enguany no hi ha EMERGE ni subvencions que aporten treball i diners als tarbeners (eres), perquè se’ls ha oblidat demanar-les.

Això és una gestió pèssima i no havia passat mai, per molt que l’alcalde vulga justificar-se dient que ja ha fet el 80% des seu programa electoral i que a voltes fa altres faenes, com granar (cosa que no li pertoca i que podria fer una altra persona cobrant). També es dóna bombo dient que quan sa pandèmia va treballar molt, que durant 45 dies va dur sa compra a una persona des poble.

És vergonyós retreure aquestes coses. Tots es alcaldes des pobles menuts han treballat i s’han preocupat molt, com era sa seua obligació. A més, ací a Tàrbena hi va haver prou gent (regidors de l’oposició i persones de fora de la política) que es varen proposar com a voluntàries, però l’alcalde no va voler comptar amb ningú. Segurament per acumular ells tots es mèrits i que li feren palmes…però cobrant!

4) Hem sol·licitat una inspecció de s’obra des primer tinent d’alcalde per part des servei tècnic d’urbanisme.

No ens han fet cas i aqueixa inspecció no s’ha fet. Enlloc de donar explicacions, l’alcalde ens ha demanat explicacions a nosaltres, de per què preguntem i en què ens basem per preguntar. I quan aportem sa documentació (que ell mateix ens va donar en un plenari), on figura un dibuix amb ses dades cadastrals i ses fites de la Cooperativa, ens diu que es cadastre està mal (aleshores, perquè ens l’ha donat?).

Quan li preguntem si ell té un document més exacte que aqueix, diu que no. I quan preguntem quina és exactament sa parcel·la que ha de comprar l’ajuntament, per saber si es camí que va de la Cooperativa fins es carrer Constitució (que figura en es cadastre) entra també o no, diu que no ho sap.

Però això no és tot: amb xillits i palmades damunt sa taula, l’alcalde i es primer tinent, molt alterats, han culpabilitzat el PSOE per haver preguntat. Segons diuen, ho fem per “fer mal, i per això ningú des poble mos vol”, que només tenim interés en “rascar vots”. I ells que són es “bons” (segons diuen), són es que fan ses coses bé, sempre mirant per as poble, etc, etc…

A nosaltres no ens sorprén ni ens impressiona gens s’agressivitat i sa mala praxis d’aquests personatges que intenten invalidar ses nostres preguntes, totalment legítimes, quan no els convé. Per tant, seguirem fent sa nostra faena de control i seguirem intentant aclarir ses coses quan trobem que no estan clares, per molt que això els puga molestar.

5) Pel que fa as deute de sa piscina, ídem de ídem: no tenim ninguna notícia ni ens han aclarit res del que hem demanat. Tot ben tapat.

Fuente: Ens Importa Tàrbena