Ses coses clares

Tàrbena
tàrbena 2

El divendres passat 6 d’agost vàrem tindre s’acte d’homenatge a sa figura d’en José Maria que va ser nomenat fill predilecte de Tàrbena. Un acte molt emotiu i molt ben presentat per en Jacinto Molines (CERM) i en Rafael Garay (EASD de València).

Vàrem poder gaudir d’una part encara molt mínima des llegat que ens ha deixat en José Maria, imatges, caricatures, així com un xicotet documental de mostres d’excursions (a Sacos, a sa cova del Somo). Queda molta faena per fer, però es farà sense cap dubte, atés que el CERM, actualment dipositari des fons d’en José María, realitza un treball minuciós, continuat i de qualitat.

S’única nota discordant d’aquest acte va ser sa introducció, inexacta i qüestionable, feta per l’alcalde que, en es seu discurs, va voler mostrar-se com a impulsor de sa iniciativa.El 18 de desembre de 2019 va morir en José Maria i des del PSOE vàrem presentar una moció el dia 20 de desembre en el plenari de l’Ajuntament demanant que se li fera un reconeixement oficial a aquesta persona per sa seua gran aportació as poble.

Per sorpresa nostra, l’alcalde (que només duia en aqueix moment 6 mesos al front de l’alcaldia) va despoquir sa nostra moció dient que ell “ja ho havia pensat des de feia moooolt de temps i que ja ho havia parlat amb el CERM”.

Però nosaltres no hem trobat ninguna constància d’aquestes converses i /o reunions. També és estrany que ho parlara només amb el CERM i no ens diguera ni una paraula a nosaltres, es partits de l’oposició, perquè nomenar fills predilectes és cosa de l’Ajuntament i fa falta una aprovació de plenari. És més, s’aprovació de plenari s’ha fet amb el temps molt just, 24h abans de s’acte d’homenatge.De manera que, com sempre, es nostre alcalde aprofita totes ses ocasions que se li presenten per treure rèdit personal ocultant sa realitat de ses coses, que és que ell no fa res.

Sa seua estratègia consisteix en pujar-se al carro en marxa i atribuir-se mèrits que no té (“jo vaig fer…”, “jo vaig dir”…, “jo…jo…jo…”, sempre “jo”!). Aquesta manipulació sol donar-li prou bons resultats perquè sempre hi ha algun despistat que es deixa enganyar…

Fuente: Ens Importa Tàrbena