La Conselleria d´Educació, Cultura i Esports ha aprovat el projecte bàsic per a la remodelació de l´Institut d´Educació Secundària Pere Maria Orts i Bosch

La Conselleria d’Educació Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana acaba d’aprovar el projecte bàsic per a la remodelació de l’Institut d’Educació Secundària Pere Maria Orts i Bosch de Benidorm que suposarà una inversió de 14 milions €.

El projecte d’execució es troba en redacció i es preveu que en uns dos mesos es puga acabar. A continuació vindria la licitació. Amb tot, és previsible que a finals d’any es pogueren començar les obres. Ara bé, una volta estiga acabat el projecte d’execució, es podria fer una delegació d’obra, el PLA EDIFICANT,  i que fora l’Ajuntament de Benidorm qui s’encarregara de la licitació i de la posada en marxa de les obres; amb la qual cosa s’acceleraria considerablement tot el procediment. La Conselleria facilitaria el projecte, supervisat, actualitzat, amb els diners corresponents; a més d’assignar un tècnic propi que col·laboraria amb els tècnics municipals.

Cal recordar que esta ampliació o remodelació de l’IES Pere Maria Orts i Bosch es va iniciar en el 2009 amb l’empresa pública CIEGSA com a responsable d’un projecte de 6 milions € i 24 mesos de termini per acabar l’obra. Actualment, 14 anys després, amb uns 8 milions més del que es va pressupostar aleshores i una innombrable quantitat de dificultats pel camí (fallida de l’empresa adjudicatària, judicis, obres en mal estat, etc), ja s’ha encarar la recta final d’este llarg malson d’un dels més emblemàtics centres educatius de Benidorm.

En el 2021, l’Ajuntament de Benidorm va fer una petició per tal que d’incloure una part de la remodelació en l’EDIFICANT, però no es va tenir en compte perquè la Conselleria va considerar que no era l’actuació adequada ja que s’estava realitzant el projecte de licitació de 14 milions i l’Ajuntament només presentava una petició d’un de 1,5 milions. I després no es va posar en contacte amb l’ens autonòmic per tal de demanar el projecte sencer. No s’entén massa bé què   pretenia l’Ajuntament amb esta actuació tan reduïda.

El PLA EDIFICANT consistix en una delegació de competències a Ajuntaments i entitats locals, per part de la Conselleria,  per a la construcció, ampliació, reforma i equipament de centres públics docents en el seu àmbit territorial. Suposa, en la pràctica, una acceleració dels procediments administratius i, per tant, que una actuació acabe més prompte.

Seria molt bo que esta obra que afecta el Pere Maria entrara en un PLA EDIFICANT i ens asseguràrem que quan més prompte millor, Benidorm i la comarca disposaren d’un nou gran centre educatiu acabat.

No entenem, per tant, que l’Ajuntament de Benidorm no haja sol·licitat incloure este projecte íntegre de 14 milions en el PLA EDIFICANT.

Per això,  hem cursat una petició a l’alcaldia per tal tramite esta sol·licitud i que puga, així, accelerar-se tot el procediment.

Fuente: Compromís Benidorm