L’Ajuntament d’Altea crea una borsa de treball de tècnic en prevenció d’incendis i protecció d’espais naturals View Larger Image

Sierra-Bernia

Fins a dijous que ve dia 20 de juliol es podran presentar les instàncies per a accedir a les proves selectives i les al·legacions a les bases de la borsa

L’Ajuntament d’Altea ha obert una convocatòria consistent en la creació d’una borsa de treball de Tècnic Prevenció d’Incendis i Protecció del Mitjà Natural (subgrup A2), per a la cobertura de la vacant de la plaça de Tècnic prevenció d’incendis i protecció zones naturals, de la plantilla de personal funcionari del consistori alteà, amb caràcter d’interinitat.

La Regidoria de Medi Ambient té un interès prioritari pel manteniment i conservació dels recursos naturals que disposa el municipi d’Altea, i especialment, dels recursos hídrics i forestals, la gestió i protecció dels quals és essencial per al futur del nostre territori per quant serveixen d’estructura bàsica per al manteniment del sòl agroforestal base de l’economia associada i de conservació del nostre patrimoni natural, etnològic i patrimonial.

Per açò, es fa necessari la dotació de personal qualificat que realitze tasques d’adreça i supervisió; elaboració, execució, manteniment i actualització de Plans de Prevenció i Extinció d’Incendis; coordinació i adreça dels recursos disponibles en les diverses actuacions de prevenció; col·laboració en la identificació de les causes dels incendis forestals; elaboració i execució de projectes per a l’educació en matèria de prevenció d’incendis en les zones naturals i protecció del medi ambient urbà.

En la convocatòria es fa principal recalcament en què es podran presentar instàncies per a accedir a les proves selectives, però també fer al·legacions a les bases de la borsa, tot açò dins del termini de la convocatòria fins al 20 de juliol.